Проекти

„26 Май” ЕООД, гр. Благоевград

EPIQ” АД, гр. Ботевград

„Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък

„Видима” АД, гр. Севлиево

„Енергоремонт” АД, гр. Гълъбово

„Идеал Стандарт – България” АД, гр. Севлиево

„Идеал Стандарт - Видима” АД, гр. Севлиево

„ИЗА” АД, гр. София

„Институт по заваряване” АД, гр. София

„Информационно обслужване” АД, гр. Сливен

„МЕГАПРОФИЛ” ЕООД, гр. Русе

„МЕТАЛ” АД, гр. Варна

„Монбат” АД, гр. Монтана

„МОНИ МГ” ЕООД, гр. Пловдив

„Н.И.Н. – ТЕК” ЕООД, гр. Севлиево

„НИКРОМ” ЕООД, гр. Ловеч

„Плевен Булгартабак” АД, гр. Плевен

„Профил” ООД, гр. Русе

„Софарма” АД, гр. София

„СПАРКИ” АД, гр. Русе

„Телекомплект” АД, гр. София

„ТРИТОНС” ООД, гр. Русе

„ТРУД” АД, гр. Русе

„ХЕМУС МАШ” ООД, гр. Казанлък