Галваники

От 1997 г. ЕЛТРОНИК ООД работи в областта на автоматизирането на галванични процеси и пречиствателни станции за отпадни води от галванични процеси. Имаме съвместни проекти с италианските фирми ASMEGA S.p.A., Galvo service S.r.l., Tecam S.r.l. и българските фирми ЕКО КОНСУЛТ АД, ИЗА АД, Н.И.Н.- Тек ЕООД. До този момент имаме над 20 успешни проекта.
Предлагаме на своите клиенти пълен набор от услуги в тази област

  • Проектиране и изработка на галванична линия с технология на клиента;
  • Проектиране и изработка на галванична линия с технология предложена от нас;
  • Автоматизиране и основен ремонт на стари галванични линии;
  • Промишлен софтуер
  • Доставка на токоизправители, филтър-помпи и дозир-помпи;
  • Проектиране и изработка на пречиствателни станции за отпадни води от галванични линии.